Morib 海边游和Tanjung Sepat海鲜午餐

君凌的相机的部分照片:全部照片,点击这里
长庚的照片

有更多同学出现了。。。有更多同学出现了。。。

有更多同学出现了。。。21-九-2009 08:56, Canon Canon EOS 20D, 5.0, 24.0mm, ’0.001′ sec, ISO 800

21-九-2009 11:07, Canon Canon EOS 20D, 18.0, 24.0mm, ’0.01′ sec, ISO 100

我都懒得理你,我先养足精神。。我都懒得理你,我先养足精神。。

我都懒得理你,我先养足精神。。21-九-2009 10:05, Canon Canon EOS 20D, 4.5, 46.0mm, ’0.002′ sec, ISO 800

21-九-2009 14:58, Canon Canon EOS 20D, 4.5, 82.0mm, ’0.01′ sec, ISO 1600

哇。。终于来了!哇。。终于来了!

哇。。终于来了!21-九-2009 14:56, Canon Canon EOS 20D, 4.0, 32.0mm, ’0.033′ sec, ISO 1600

21-九-2009 11:29, Canon Canon EOS 20D, 14.0, 24.0mm, ’0.008′ sec, ISO 100

在短短15分钟里,全部扫清光了!在短短15分钟里,全部扫清光了!

在短短15分钟里,全部扫清光了!21-九-2009 15:22, Canon Canon EOS 20D, 4.0, 35.0mm, ’0.017′ sec, ISO 1600

再煌等到要睡着了?再煌等到要睡着了?

再煌等到要睡着了?21-九-2009 14:11, Canon Canon EOS 20D, 4.0, 24.0mm, ’0.006′ sec, ISO 1600

再煌叔叔叫你抓鱼。。再煌叔叔叫你抓鱼。。

再煌叔叔叫你抓鱼。。21-九-2009 11:09, Canon Canon EOS 20D, 18.0, 44.0mm, ’0.025′ sec, ISO 100

面子书评论:

发表评论