Morib 海边游和Tanjung Sepat海鲜午餐

君凌的相机的部分照片:全部照片,点击这里
长庚的照片

还特地摆pose让我拍呢。。还特地摆pose让我拍呢。。

还特地摆pose让我拍呢。。21-九-2009 11:25, Canon Canon EOS 20D, 4.5, 85.0mm, ’0.004′ sec, ISO 100

21-九-2009 11:01, Canon Canon EOS 20D, 4.5, 24.0mm, ’0′ sec, ISO 800

这是什么?是不是鼊?这是什么?是不是鼊?

这是什么?是不是鼊?21-九-2009 11:21, Canon Canon EOS 20D, 4.5, 75.0mm, ’0.003′ sec, ISO 100

很喜欢那些倒影。。很喜欢那些倒影。。

很喜欢那些倒影。。21-九-2009 11:32, Canon Canon EOS 20D, 14.0, 30.0mm, ’0.013′ sec, ISO 100

很满足呢!很满足呢!

很满足呢!21-九-2009 15:23, Canon Canon EOS 20D, 4.0, 24.0mm, ’0.017′ sec, ISO 1600

抓到什么?抓到什么?

抓到什么?21-九-2009 11:20, Canon Canon EOS 20D, 4.5, 85.0mm, ’0.001′ sec, ISO 100

21-九-2009 11:27, Canon Canon EOS 20D, 14.0, 24.0mm, ’0.008′ sec, ISO 100

21-九-2009 11:34, Canon Canon EOS 20D, 5.6, 48.0mm, ’0.003′ sec, ISO 100

21-九-2009 11:42, Canon Canon EOS 20D, 6.3, 35.0mm, ’0.002′ sec, ISO 100

面子书评论:

发表评论